ราคาเบอร์มือถือ
หมวดหมู่เบอร์
ข้อมูลหมายเลข
หมายเลข 0832832936
เครือข่าย
ผลรวม 44
เหมาะสำหรับ ชาย/หญิง
ราคาขาย 3,900 บาท
สถานะ พร้อมขาย
คะแนนที่ได้ -984/1,000   เบอร์ร้าย
  ระดับคะแนน
คะแนน 800 ขึ้นไป = เบอร์ดีมาก
คะแนน 500-799 = เบอร์ดี
คะแนน 200-499 = เบอร์ปานกลาง
คะแนนต่ำกว่า 200 = เบอร์ร้าย